02 Травня 2018 Новини

Нацфінпослуг продовжить передачу на рецензування до Фонду державного майна України звітів про оцінку матеріального збитку, на підставі яких проводиться виплата страхового відшкодування

Керівництво Нацкомфінпослуг та Фонду державного майна України провели робочу нараду щодо забезпечення рецензування звітів про оцінку, складених для визначення матеріальних збитків, завданих власнику у разі пошкодження його майна.

За 2017 рік  Нацкомфінпослуг надіслано до Фонду державного майна (далі – Фонд) більше 200 звітів про оцінку майна для проведення перевірок на відповідність нормативно-правовим актам з оцінки майна. За результатами проведення Фондом перевірок зазначених звітів встановлено, що близько 90 % звітів про оцінку майна, надісланих Нацкомфінпослуг, класифікуються за ознакою абзацу четвертого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, як такі, що не повною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і мають значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, що підтверджує неналежну підготовку звітів про оцінку майна та визначення розміру страхового відшкодування.

За результатами наради вирішили подовжити співпрацю між Фондом державного майна (далі – Фонд) та Нацкомфінпослуг щодо проведення перевірок звітів про оцінку майна на відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності, складених для визначення збитків або розміру відшкодування, та спростити процес ідентифікації звітів про оцінку майна, враховуючи таке:

  1. Довести до відома страхових компаній розроблену Фондом «Пам’ятку» щодо нормативно-правових вимог до складання звіту з оцінки майна.
  2. Єдиним документом, що підтверджує проведення оцінки суб’єктом оціночної діяльності з метою визначення оціночної вартості колісного транспортного засобу (далі – КТЗ), є звіт про оцінку майна відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі – Закон про оцінку).
  3. Для проведення рецензування Фондом звітів про оцінку колісних транспортних засобів до Фонду мають надаватися оригінали звітів про оцінку майна або, у разі неможливості надання оригіналів, копії зазначених звітів, завірених суб’єктом оціночної діяльності, який виконував звіти про оцінку КТЗ. Фонд рекомендує страховим компаніям під час укладання договору на проведення оцінки визначати однією з умов надання оцінювачем разом із звітом належним чином завіреної копії звіту для передачі її власникам КТЗ.
  4. Якщо за результатами рецензування звіту про оцінку КТЗ, за яким здійснено виплати страхового відшкодування, вказаний звіт  класифікується Фондом  як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків, то відповідно до пункту 4 розділу ІV Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13.11.2002 №1997 (далі – Положення), такий звіт доопрацюванню не підлягає.

Враховуючи пропозицію Фонду, що замовлення оцінки майна з метою визначення матеріальних збитків, завданих власнику КТЗ у разі пошкодження його майна, повинно проводитися за дорученням власника КТЗ, наданого страховій компанії для здійснення такої оцінки, Нацкомфінпослуг та Фонд рекомендують  страховикам передбачити в повідомленнях про настання події, що має ознаки страхової, або в договорі добровільного страхування надання страховику доручення від власника КТЗ про проведення такої оцінки.

Нацкомфінпослуг звертає увагу страховиків на необхідність належного документального оформлення підтвердження розміру збитку і розрахунку страхового відшкодування та, починаючи з 20.04.2018, на необхідність надання під час підготовки на вимоги Нацкомфінпослуг інформації та документів за зверненнями, скаргами громадян, у тому числі оригіналів звітів про оцінку майна або, у разі неможливості надання оригіналів, копії зазначених звітів, завірених суб’єктом оціночної діяльності, який виконував звіти про оцінку КТЗ.

Додатково повідомляємо, що наявність у звіті про оцінку майна ознак невідповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, які викладені в «Пам’ятці», свідчить про те, що такий звіт не може бути використаний для визначення страхового відшкодування. Нацкомфінпослуг, у разі відсутності ознак невідповідності звітів з оцінки майна  вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, які викладені в «Пам’ятці», та незгодою  (незадоволенням) скаржників з розміром страхового відшкодування, який визначався  на підставі звіту про оцінку майна, направлятиме його на рецензування до Фонду.

Фонд, у разі підтвердження фактів невідповідності наданих Нацкомфінпослуг звітів про підтвердження розміру збитку, в межах своїх повноважень вживатиме відповідних заходів впливу до суб’єктів оціночної діяльності та повідомлятиме  про це Нацкомфінпослуг.

Спільні дії Нацкомфінпослуг та Фонду державного майна України сприяють контролю належного надання послуг страховими компаніями та суб’єктами оціночної діяльності і  здійснення незалежної оцінки майна.

Поділитись:

Читайте також

Залиште свій номер

Ми перетелефонуємо Вам протягом робочого дня

Невірний формат
Невірний формат
Відправити