28 февраля 2018 Судебная практика (общая)

Позиция суда относительно выплаты разницы между стоимостью восстановительного ремонта и фактически выплаченным страховым возмещением

РІШЕННЯ

ГОЛОСІЇВСЬКОГО СУДУ

заочне

30.01.2018 року

м. Києва                                                                                                                 

Справа №  752/21276/17

Провадження № 2/752/2129/18

в складі головуючого судді      Чередніченко Н.П.

з участю секретаря                    Литвиненко Ю.С.

розглянувши у відкритому  судовому засіданні справу за позовною заявою Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Граве Україна” до ОСОБА_1 про відшкодування шкоди, –

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся з вказаним позовом до суду про відшкодування шкоди. В обгрунтування позову зазначають про те , що 20 квітня 2015 року між позивачем по справі та ТОВ “Віталак” було укладено договір № 101020999 добровільного страхування “Граве Каско” згідно якого було застраховано майновий інтерес стосовно володіння, користування та розпорядження наземним транспортним засобом “Мітсубісі” держ.номер НОМЕР_2.

13 травня 2015 року представник страхувальника повідоми позивача про страховий випадок з застрахованим транспортним засобом, а саме ДТП, яка мала місце 13 травня 2015 року в м. Києві, по бул..Дружби народів. При наступних обставинах : 13 травня 2015 року ОСОБА_1керуючи автомобілем марки “Мітсубісі” держ.знак НОМЕР_1, прушивши вимоги ПДР, здійснила зіткрнення з застрахованим транспортним засобом. спричинивши механічні пошкодження останньому.

Зазначена обставина підтерджується Довідкою № 63720661 від 02.06.016 року про ДТП та постановою Печерського райсуду м. Києва від 24.06.2015 року .

Перелік та вартість пошкоджень застрахованого транспортного засобу визначена на підставі Звіту № 223 про оцінку автомобіля “Мітсубісі” , держ.знак НОМЕР_2 від 04.06.2015 року.

На підставі укладеного договору страхування, заяви про виплату страхового відшкодування від 04.06.2015 року , відповідно до Страхового Акту № СНТ /101019400/2 від 22.06.2015 року . позивачем було виплачено належне страхове відшкодування в загальному розмірі 27362,66 грн. , згідно платіжного доручення № 54724 від 01.07.2015 року .

Просять стягнути різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою в розмірі 9100,92 грн. з відповідача по справі.

До суду сторона позивача подала клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Відповідач в судове засідання не з»явився. Про розгляд справи повідомлявся належним чином, про що свідчать судова повістка, яка міститься в матеріалах справи. Про причини неявки суд не повідомив. З клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертався.

Враховуючи те, що у справі достатньо даних про права та взаємовідносини сторін, суд вважає за можливе розглянути справу без участі сторін на підставі доказів, які містяться в матеріалах справи та, враховуючи положення ст.ст. 280-281 ЦПК України постановити заочне рішення у справі.

Суд дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню за наступних підстав.

20 квітня 2015 року між позивачем по справі та ТОВ “Віталак” було укладено договір № 101020999 добровільного страхування “Граве Каско” згідно якого було застраховано майновий інтерес стосовно володіння, користування та розпорядження наземним транспортним засобом “Мітсубісі” держ.номер НОМЕР_2.

Відповідно до умов Договору страхування , Страховик повинен відшкодувати Страхувальнику шкоду, що трапилася в результаті страхового випадку, а саме:

– пошкодження , втрата або знищення застрахованого транспортного засобу або додаткового обладнання внаслідок ДТПза участю транспортного засобу.

13 травня 2015 року представник страхувальника повідоми позивача про страховий випадок з застрахованим транспортним засобом, а саме ДТП, яка мала місце 13 травня 2015 року в м. Києві, по бул..Дружби народів. При наступних обставинах : 13 травня 2015 року ОСОБА_1керуючи автомобілем марки “Мітсубісі” держ.знак НОМЕР_1, прушивши вимоги ПДР, здійснила зіткрнення з застрахованим транспортним засобом. спричинивши механічні пошкодження останньому.

Зазначена обставина підтерджується Довідкою № 63720661 від 02.06.016 року про ДТП та постановою Печерського райсуду м. Києва від 24.06.2015 року .

Перелік та вартість пошкоджень застрахованого транспортного засобу визначена на підставі Звіту № 223 про оцінку автомобіля “Мітсубісі” , держ.знак НОМЕР_2 від 04.06.2015 року .

На підставі укладеного договору страхування, заяви про виплату страхового відшкодування від 04.06.2015 року , відповідно до Страхового Акту № СНТ /101019400/2 від 22.06.2015 року . позивачем було виплачено належне страхове відшкодування в загальному розмірі 27362,66 грн. , згідно платіжного доручення № 54724 від 01.07.2015 року .

Згідно з ч.1 ст.1187 ЦК України , джерелом підвищеної небезпеки є діяльність , пов”язана з користуванням ,зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо-і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів,службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи,яка цю діяльність здійснює та інших осіб.

Частиною 2 ст.1187 ЦК України встановлено, що шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою , яка на відповідній правовій підставі ( право власності , інше речове право , договір підряду,оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом ,іншим об”єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.

Відповідно до вимог ст.1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірним рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи , а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Згідно з вимогами ст.6 Закону України “Про страхування” ,добровільне страхування- це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

Стаття 16 Закону України “Про страхування” , Договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком ,згідно з якою страховик бере на себе зобов”язання у разі натсання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування ( подати допомогу , виконати послугу тощо) , а страхувальник зобов”язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору .

Страхова сума , у відповідності до вимог Закону України ” Про страхування” ,ст.9 – це грошова сума , в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов”язаний провести виплату при настанні страхового випадку . Страхова виплата- грошова сума ,яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування  при настанні страхового випадку.

Страховик зобов”язаний при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування, відповідно до п.3 ст.20 вищевказаного Закону у передбачений  договором строк . Страховик несе майнову відповідальність  за несвоєчасне здійснення страхової виплати ( страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки ( штрафу, пені) , розмір якої визначається умовами договору страхування або  законом.

Відповідно до вимог ст. 22 ЦК України , особа , якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування, а збитками, а зокрема , є втрати , яких особа зазнала у зв”язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати ,які особа зробила або мусить зробити дл відновлення свого порушеного права.

Крім того , у відповідності до вимог ст.1192ч.2 ЦК України, розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.

Як зазначив ВСУ в постанові від 10.02.2016 року у справі № 6-2878 цс15, за змістом ст.1194в системному зв”язку зі ст.993 цього Кодексу та ст.27 Закону України “про страхування” можна дійти висновку , що до страховика,який випалтив страхове відшкодування за договором майнового страхування, переходить право вимоги до особи, відповідальної за завдані збитки у разі недостатності страхової виплати ( страхового відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди в межах різниці між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою( страховим відшкодуванням) .

Оскільки цивільно-правова вдповдальність відповідача ,як власника наземноготранспортного засобу “Мітсубісі” держ.знак АА 3655ІВ , була застрхована у ТДВ СК ” Альфа гарант” , згідно Полісу № АІ/0624069, що підтверджується витягом з Центральної бази МТСТУ стосовно даних полсу , в порядку передбаченому ст.35 Закону України “Про обов”язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” позивач отримав від ТДВ СК “Альфа гарант” суму страхового відшкдування в розмірі 18261,74 грн.

Статтею 1194 ЦК України, встановлено, що особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність , у разі недостатності страхової виплати ( страхового відшкодування) для  повного відшкодування завданої нею шкоди зобов”язана сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою ( страховим відшкодуванням ) .

Різниця, між вартістю відновлювального ремонту та виплаченом страховим відшкодуванням в даному випадку складає 9100,92 грн.. тому для повного відшкодування заподіяної шкоди, із безпосереднього завдавача такої шкоди – відповідача по справі- підлягає стягненню вищевказаний розмір різниці .

У відповідності до вимог ст.141 ЦПК України з відповідача по справі на користь позивача підлягають стягненню витрати по сплаті судового збору в розмірі 1600,00 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 13, 81, 89, 264, 265, 280-282 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позов Приватного акціонерного товариства “Граве Україна” до ОСОБА_1 про відшкодування шкоди – задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 – на користь Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Граве Україна” суму заподіяної шкоди в розмірі 9100,00 грн. ( дев”ять тисяч сто гривень )

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 – на користь Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Граве Україна” суму судового збору в розмірі 1600 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд – якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається апеляційному суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення або складення повного судового рішення.

Головуючий: Н.П. Чередніченко

 

 

 

Поделиться:

Читайте также

Оставьте свой номер

Мы перезвоним Вам в течение рабочего дня

Неправильный формат
Неправильный формат
Отправить