10 мая 2017 Судебная практика (общая)

Анализ судебной практики по вопросам выплаты страховой компанией выкупной суммы по заключённому договору страхования жизни

ШЕВЧЕНКІСЬКИЙ СУД м. КИЄВА

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

27.01.2017 р.  Справа № 761/29998/16-ц

Провадження № 2/761/1444/2017

у складі: головуючого судді –                     Притули Н.Г.

при секретарі       –                                      Лук’янчук А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ОРАНТА-ЖИТТЯ» про стягнення грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до ПрАТ «Страхова компанія «ОРАНТА-ЖИТТЯ» в якому просить суд: стягнути з відповідача на свою користь грошову суму в розмірі 28 949,00 грн. та судові витрати в розмірі 551,21 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 10.12.2007 року між ОСОБА_1 та ПрАТ «Страхова компанія «ОРАНТА-ЖИТТЯ» було укладено договір страхування життя за програмою «Оранта-Лайф», що посвідчено полісом страхування життя №1000440 від 10.12.2007 року.

Заявою від 19.04.2015 року та у відповідності до п.24.1.7 Правил добровільного страхування життя ОСОБА_1 повідомила відповідача про дострокове припинення дії договору страхування життя.

Водночас, листом №1.1.3-4/3525 від 07.12.2015 року страховик повідомив позивача про узгодження розрахунку викупної суми у валюті страхування в розмірі 1 046,57 євро, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 17.07.2016 року становить 28 949,00 грн. Листом від 18.04.2016 року на адресу відповідача надіслана грошова вимога позивача про виплату суми коштів, однак станом на день подачі позову вказана вимога задоволена не була, а тому позивач змушена звернутися до суду за захистом свого порушеного права.

В судове засідання позивач не з’явилася, на адресу суду від представника позивача надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутності, в заяві зазначає, що заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити, проти заочного розгляду справи не заперечує.

Відповідач представника в судове засідання не направив. Хоча належним чином був повідомлений про судове засідання, пояснення чи заперечення на заявлені вимоги до суду не надійшли.

Оскільки сторона позивача не заперечувала проти проведення заочного розгляду справи і відповідно до ст. ст. 169, 224 ЦПК України суд постановив ухвалу про заочний розгляд справи на підставі наявних у справі доказів.

Суд, повно і всебічно з’ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, встановив наступні обставини і відповідні ним правовідносини.

Згідно ч.1 ст. 6 Закону України «Про страхування» добровільне страхування – це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

Вимоги ч.1 ст. 16 цього Закону встановлюють, що договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Судом встановлено, що 10.12.2007 року між ОСОБА_1 та Закритим акціонерним товариством «Страхова компанія «Оранта-Життя», правонаступником якого є Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Оранта-Життя» був укладений Договір добровільного страхування життя ОСОБА_1, що підтверджується Полісом №1000440.

Вказаний Договір був укладений строком на десять років, а саме – до 09.12.2017 року включно. Початок дії страхового захисту згідно Договору – 10.12.2007 року.

Зазначений договір укладений на випадок добровільного страхування життя, смерті, смерті внаслідок нещасного випадку, смерті внаслідок ДТП, смерті страхувальника під час дії договору або повна стійка втрата працездатності страхувальником внаслідок нещасного випадку чи хвороби (інвалідності страхувальника І групи), що сталися під час дії договору.

Як встановлено в судовому засіданні, позивач належним чином виконувала зобов’язання за Договором та 09.04.2015 року звернулась до відповідача із заявою про дострокове припинення дії договору та виплату викупної суми.

За період дії договору, відповідно до умов Договору, розрахована викупна сума склала 1 046, 57 євро.

Відповідно до п. 24.1.7 Правил страхування за програмою «Оранта-Лайф», дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у таких випадках: за вимогою хоча б однієї зі сторін – з дня, наступного за днем, що вказаний у письмовому повідомленні про факт припинення.

Про намір достроково припинити дію договору сторона-ініціатор зобов’язана письмово повідомити іншу сторону не пізніше як за 30 календарних днів до запланованої дати припинення договору (п.24.3 Правил страхування за програмою «Оранта-Лайф»).

Згідно п.24.4. Правил страхування за програмою «Оранта-Лайф», у разі дострокового припинення дії договору страхування за згодою сторін або відповідно до пунктів 24.1.5 – 24.1.7, 24.3 цих Правил страховик виплачує страхувальнику викупну суму за договором страхування.

09 квітня 2015 року позивачем була подана письмова заява про розірвання зазначеного договору та повернення викупних сум.

Як зазначає позивач, на час розгляду справи викупні суми не виплачені.

В листі від 07.12.2015 року відповідач не заперечує проти сплати викупної суми в розмірі 1 046,57 Євро, що становить 28 949,00грн.

Згідно ч.ч. 6-8 ст.28 Закону України «Про страхування» визначено, що у разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.

Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страхувальнику повертається викупна сума.

Викупна сума – це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід’ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.

В матеріалах справи відсутні докази щодо порушення будь-яких умов договорів страхування з боку позивача – страхувальника ОСОБА_1

Відповідно до положень ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Приписами ст.629 ЦК України визначено, що договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Разом із тим, відповідач, письмові вимоги страхувальника – позивача по справі, не виконав вищевказані умови Договору та не виплатив належні їй викупні суми і в матеріалах справи відсутні докази виконання відповідачем ПрАТ «Страхова Компанія «ОРАНТА-ЖИТТЯ» умов договорів щодо сплати страхувальнику вказаних викупних сум.

Враховуючи те, що позивач виконав умови Договору, однак відповідач страхувальнику за його письмовою заявою не надав право на дострокове припинення дії договору і отримання викупної суми, страховик не провів виплату викупних сум, розрахованої в залежності від кількості страхових років, за які оплачені страхові платежі (внески, премії), а тому позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача ОСОБА_1 викупних сум за договором добровільного страхування життя згідно полісу № 1000440 від 10.12.2007 року в сумі 1 046, 57 євро, що за офіційним курсом  НБУ євро до гривні становить 28 949 гривні 00 коп. є законними, обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України, суд також вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь держави судовий збір, від сплати якого були звільнений позивач при подачі до суду даного позову.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 979, 980, 988, 989 ЦК України, ст. 6, 16, 28 Закону України «Про страхування», ст. ст. 10, 59,60, 88, 209, 212, 213, 215, 218, 224-226, 232, 293, 294 ЦПК України, суд, –

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ОРАНТА-ЖИТТЯ» про стягнення грошових коштів – задовольнити.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ОРАНТА-ЖИТТЯ» на користь ОСОБА_1 за договором добровільного страхування життя згідно полісу № 1000440 від 10.12.2007 року викупну суму – 28 949 (двадцять вісім тисяч дев’ятсот сорок дев’ять) гривень 00 копійок та судовий збір в розмірі 551,21 грн.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення може бути оскаржене позивачем в апеляційному порядку до Апеляційного суду міста Києва через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в апеляційному порядку. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Суддя:                                                                                                                                            Н.Г.Притула

Поделиться:

Читайте также

Оставьте свой номер

Мы перезвоним Вам в течение рабочего дня

Неправильный формат
Неправильный формат
Отправить